Körsång

Så uppstår den svenska körklangen

2:22 min

Svenska körer brukar uppmärksammas för en alldeles särskild klang - så kallad svensk körklang. Nu har kördirigenten David Lundblad vid Musik i Dalarna skrivit en doktorsavhandling om detta.

Hör mer i Vetandets värld!

– Svensk körklang är ett världsunikt sångsätt som spänner över generationer och genregränser i svensk kör, säger David Lundblad.

Han har vid finska Sibeliusakademin gjort en doktorsavhandling om hur den här speciella klangen kommer till.

På utlandsresor med sin kör händer det att han träffar körfolk som undrar hur de svenska körerna får till så vackra övertoner – alltså de högre toner som tillhör varje sjungen ton och som ger tonen ett särskilt skimmer, en särskild klang. Det undrade David Lundblad också och i sin forskning fann han att en viktig nyckel är svenska språket:

– Det som var den stora upptäckten för mig var hur få, hur svaga övertoner vi har i svenska vokaler, säger han.

Han menar alltså att övertonerna hos svenskans vokaler är svaga - och att det hjälper att skapa desto fler och mer påtagliga övertoner hos kören som helhet. För när varje sångare har svaga övertoner blir det lättare att sjunga tillsammans:

– Då är det lättare att ena det till en röst, en klang. När man gör det är det på en gång ganska lätt att sjunga rent. Och rena toner och rena ackord ger underbara övertonsserier som är körens sound, inte den enskilde sångarens utan körens övertonsserie och körens ljusa sound, säger han.

– Summan av delarna blir mycket, mycket större än de enskilda delarna i sig när man gör det tillsammans, konstaterar David Lundblad.