Norge

Domstolar granskar "barne-vern"

1:32 min

I Norge rasar en debatt om tvångsomhändertagande av barn. Europadomstolen har i flera domar slagit fast att Norge har kränkt föräldrars mänskliga rättigheter.

Ekots korrespondent har träffat en liten lekande flicka. När hon var nyfödd, för ungefär fem år sedan, blev flickan tvångsomhändertagen av myndigheterna.

Nu är flickan även en av huvudpersonerna i ett 30-tal fall där Europadomstolen för mänskliga rättigheter prövar beslut inom det norska "barnevernet", den kommunala myndigheten med uppdrag att skydda utsatta barn.

Hittills har sju domar kommit. I totalt fem fall anses Norge ha brutit mot Europakonventionen om mänskliga rättigheter, däribland i ett uppmärksammat fall med tvångsadoptionen av en liten treårig pojke.

När det gäller flickan sade Europadomstolen i en dom i november att själva tvångsomhändertagandet var OK. Däremot slår domen fast att Norge kränkte de biologiska föräldrarnas mänskliga rättigheter i och med att de bara fick träffa dottern totalt tolv timmar per år, eller två timmar varannan månad.

I februari ska Norges högsta domstol pröva flera fall kring barnevernet, i sken av de nya domarna i Europadomstolen.

Norges barnevern har även fått internationell kritik efter tvångsomhändertagande av flera barn med koppling till andra länder, framför allt i östra Europa.

Professor Marit Skivenes vid Bergens universitet, som forskar om barns rättigheter och social barnavård, menar dock att Norges system inte alls är extremt.

– Norge är ganska likt Sverige, Danmark, Finland, Tyskland och en del andra länder när det gäller antalet barn som barnevernet flyttar ut från sina hem.

De senaste åren har knappt 1 procent av barnen i Norge varit placerade hos fosterföräldrar eller på institutioner, enligt officiell statistik.