Så har Källbrinksskolan fått tillbaka hemmasittarna

3:10 min

Antalet skolelever med hög frånvaro fortsätter att öka i Stockholms stad. På Källbrinksskolan i Huddinge har man nått lyckade resultat genom vända på steken: här få alla elever, både de med och utan diagnoser, en mer tydlig struktur.

På Källbrinksskolan har ca 30 procent av eleverna neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Med rektor Elinor Kennerö Tonner i spetsen har man sedan cirka åtta år tillbaka anpassat hela skolan efter elevernas behov. Hon kallar det för att man NPF-säkrat skolan.

Det handlar till exempel om att skapa goda relationer, ha klassrum med ståbord och bås, att tycka att det är ok att pausa på lektioner, hålla korta genomgångar och vara tydlig med struktur och kontinuitet.

I gruppen som heter "Briljant" har man samlat just hemmasittare, där finns också elever från andra skolor och kommuner, berättar rektor Elinor Kennerö Tonner:

– Det handlar extremt mycket om trygghet, först då kan vi börja jobba på skolgången. Vi hämtar hemma på morgonen och fångar upp vad eleven vågar och vill. Vi försöker hitta barnet det är det man har tappat bort.

Hur mäter ni resultatet av detta?

– Vi har extremt höga meritvärden, och tittar man på barnen i gruppen för hemmasittare "Briljant" så lyckas de bra, de samlar in sina ämnen och går vidare till gymnasiet.

Det låter ändå dyrt med anpassad undervisning?

– Det blir inte det, tvärtom. Det blir dyrt med särlösningar men vänder man på det och startar arbetet för de här barnen först då kostar det inte en spänn mer. Många är fast i en traditionell syn på skola för neuropsykiatriska elever.