Bilbranschen

Bil Sweden: Tror inte på förbud av fossildrivna bilar

2:03 min

Om tio år vill regeringen, Centerpartiet och Liberalerna förbjuda försäljning av nya bensin- och dieselbilar. Det får både kritik och beröm.

– Det låter intressant. För miljöns skull vore det bra, säger Birgitta Persson i Karlstad.

Ser du att det finns någon nackdel?

– Det är en ekonomisk fråga förstås.

– Det är inte bra att det ska bli förbjudet. Vissa människor har inte pengar att köpa en elbil, säger Mohammed Sorani.

I dag tillsatte regeringen en utredning som ska titta på hur ett förbud mot försäljning av nya bensin- och dieseldrivna bilar ska kunna införas 2030.

Det för att minska utsläppen av koldioxid och nå klimatmålen.

-– Tittar vi på utsläppen från transportsektorn så är det uppenbart att de måste minska, säger finansmarknadsminister Per Bolund (MP).

Men bilbranschen är kritisk och tycker inte om ett förbud. Det blir ofta samhällsekonomiskt dyrt, menar Bil Sweden.

– Så förbud tror jag inte är en bra väg att gå. Utan att istället jobba med morötter som styrmedel, säger vice vd Jessica Alenius till Ekot.

Det kan till exempel handla om lägre skatter, lägre trängselskatter och lägre parkeringsavgifter för elbilar, säger hon.

Världsnaturfonden välkomnar däremot utredningen.

– Det är en fråga vi har drivit länge så vi ser väldigt positivt på att man går vidare med det här förslaget. Transporterna står för en väldigt stor del av utsläppen i Sverige och de minskar väldigt långsamt så här behöver vi öka takten. Detta är ett sätt att få till den ökningen, säger Ola Hansén, senior rådgivare hållbar energi och klimat, till Ekot.

En annan del av utredningen handlar om att föreslå ett datum när försäljningen av fossila drivmedel ska vara helt utfasad – när man inte längre får sälja bensin och diesel.

Johan Andersson, vd Svenska petroleum & biodrivmedel institutet, menar att det är viktigt att svensk lagstiftning inte skiljer sig för mycket åt från omvärldens.

– Vi måste skapa förutsättningar för svensk industri och svenskt näringsliv att vara konkurrenskraftiga på en global marknad. Att göra saker som går helt i otakt med vår omvärld är ett dåligt samhällsekonomiskt beslut, säger han till Ekot.