Ekot granskar

Forskare: Kan behövas egen tillverkning av antibiotika

2:34 min

Bristen på vanliga antibiotikasorter kan leda till att myndigheterna på sikt kan komma att tvingas tillverka egen antibiotika. Det menar Otto Cars, som arbetar med att bromsa utvecklingen av antibiotikaresistens.

– Man måste kanske då bygga ut kapaciteten regionalt, kanske inom EU, kanske inom Norden, för att producera vissa av de här viktiga preparaten hos oss istället för att köpa från länder som ligger långt bort och där vi inte har riktigt kontroll, säger han.

Ett hundratal antibiotikaprodukter har varit slut hos tillverkaren någon gång under de senaste två åren, det visar Ekots granskning.

Otto Cars, grundare av ReAct, ett internationellt nätverk som arbetar med att bromsa utvecklingen av antibiotikaresistens i världen, menar att situationen är akut.

När det gäller tillgången till antibiotika så har en kraftig priskonkurrens lett till att de aktiva substanserna bara tillverkas på några få platser i världen och ett produktionsfel kan då få stor effekt på tillgången i världen.

För några år sedan blev det global brist på en sorts antibiotika som är viktigt på sjukhus för behandling av  svåra urinvägsinfektioner, bukinfektioner och lunginflammationer.

Det visade sig bero på att de flesta tillverkare köpte den aktiva substansen från samma fabrik i Kina som börjat brinna i samband med en explosion.

– Det är ju en väldigt bräcklig situation. Vi vet inte säkert var råvaran produceras för det är hemligstämplad information så vi kan inte se riktigt heller från ett politiskt perspektiv hur sårbar situationen är.

Bättre insyn i tillverkningsprocesserna är en av en rad åtgärder som måste till för få bukt med problemet enligt Otto Cars, men kanske också egen tillverkning av en del antibiotika:

– I USA till exempel, som är rätt nyligen satt ihop ett företag som producerar gamla läkemedel och som drivs av ett antal sjukhus för att man ser att man har haft för stora restsituationer och det vart en ohållbar situation.

När Ekot under hösten ställde frågan till regionernas läkemedelsenheter var det flera ansvariga där som lyfte frågan om nationell tillverkning av vissa kritiska läkemedel.

EU-länderna gav i december EU-kommissionen i uppdrag att ta fram en plan mot alltför dyra läkemedel och mot läkemedelsbrist.

Planen ska vara klar i slutet av 2020 och Otto Cars hoppas att den ska utmynna i tillsättandet av en antibiotikakommission på EU-nivå, för att hantera hela situationen med tillgången till både gammal och ny antibiotika.

– Frågan är komplex. Det saknats ett politiskt ledarskap idag. Jag tror att det skulle behövas en kommission som ser på helheten och som kan komma fram till förslag på hur vi åtminstone inom EU kan hantera det här problemet, säger Otto Cars.