Inte minskat på tio år

Kunskapsstöd ska minska andelen dödfödda barn

2:18 min

Förlossningsvården ska arbeta mer enhetligt för att förebygga att barn dör under sen graviditet. Det vill regeringen som nu ger Socialstyrelsen uppdraget att utforma ett nationellt kunskapsstöd till vården senast 30 juni 2021.

Redan för ett år sedan gav Socialstyrelsen förslag till regeringen om att kunskapsstöd kring dödföddhet bör tas fram, eftersom andelen dödfödda barn inte har minskat på tio år.

Nu nappar alltså regeringen på förslaget och ger Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram ett nationellt kunskapsstöd som innehåller information och rekommendationer om hur vården bör arbeta. I dag saknas nationell vägledning om dödföddhet och vårdregionerna kan ha olika rutiner.

– Det finns i skillnader i vården, även i sammanhang som handlar om förlossning, och vi vill att den ska bli mer jämlik, säger socialminister Lena Hallengren.

Under hösten har förlossningsvården fått mycket uppmärksamhet i media med anledning av en vetenskaplig studie från Sahlgrenska akademin. Studien jämförde igångsättningar i olika graviditetsveckor och undersökte hur länge vården bör vänta med att starta en förlossning som har gått över tiden.

När ett flertal barn dog efter igångsättningar i vecka 42 avbröts studien och slutsatsen som drogs var att risken för dödlighet ökar i vecka 42 jämfört med vecka 41.

Som reaktion på studien Svensk förening för obstetrik och gynekologi i början av nästa år ta fram rekommendationer som säger att en igångsättning bör göras i vecka 41, men socialminister Lena Hallengren tycker ändå att Socialstyrelsens kunskapsstöd också behövs eftersom det blir mer omfattande.

– När det gäller dödföddhet är det inte bara en fråga om så kallad överburenhet, det vill säga att man går över vecka 40, utan det finns andra riskfaktorer som gör att barn dör i livmodern, säger Lena Hallengren.