Tillträdesförbud

Regeringen vill porta butikstjuvar

2:32 min

Regeringen vill att personer som har begått upprepade stölder ska kunna portas från butiker, och kommer i vår att lägga fram ett sådant lagförslag, som har brett stöd i riksdagen. Dock är det fortfarande oklart om det blir något tillträdesförbud i simhallar och bibliotek.

– Vi kan inte ha en situation där kriminella betraktar butiken i området som sitt eget skafferi. Det måste vi kunna sätta stopp för och för att kunna göra det behöver vi skarpare medel, säger justitieminister Morgan Johansson

En invändning som har förts fram av remissinstanser bland annat är ju att det här strider mot den grundlagsskyddade rörelsefriheten. Hur ser du på det?

– Jag ser ju det inte på det sättet, utan en butiksägare måste också ha rådighet över sitt område, säger Morgan Johansson.

På uppdrag av regeringen har en statlig utredare föreslagit att en person ska kunna stängas ute från butiker, simhallar eller bibliotek - om det finns en risk att han eller hon kommer att begå brott, trakassera andra eller störa verksamheten.

Den som bryter mot ett så kallat tillträdesförbud – som utfärdas av åklagare – ska kunna dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

En majoritet i riksdagen bestående av Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna – har krävt att regeringen ska agera – och lägga fram en proposition.

Hittills har besked varit att frågan bereds - men nu säger alltså justitieminister Morgan Johansson att han tänker föreslå ett tillträdesförbud i affärer.

– Jag har träffat många handlare som tycker att det är angeläget att vi går vidare med det här.

Men den omstridda frågan om personer också ska kunna portas från simhallar och bibliotek behöver analyseras mer, säger Morgan Johansson.

– Men jag stänger ingen dörr för den delen heller, men eftersom vi har fått en del remissinvändningar på just detta, huruvida det behövs, så vill jag gärna kontrollera det först.

Kristdemokraternas rättspolitiske talesperson Andreas Carlson är en av dem som har drivit på för ett tillträdesförbud. Han säger att han är glad över att det nu äntligen kommer ett besked.

– Problematiken i butikerna är alarmerande. Det är hot, det är stölder, det är också våld, och en otrygg arbetsplats på många håll för personalen.

Det viktigaste är att snabbt införa en lag som gör det möjligt att förbjuda personer att vistas i butiker menar Andreas Carlson, KD.

– Men vi ser också en eskalerande problematik i exempelvis bibliotek, där det finns exempel på att det är otryggt, stökigt och till och med förekommer narkotikaförsäljning. Så att få på plats ett tillträdesförbud i biblioteken är för Kristdemokraternas del prioriterat.

Om regeringen dröjer med att föreslå en tillträdesförbud, så vill Kristdemokraterna att justitieutskottet ska ta fram ett sådant lagförslag på egen hand.