Fågelperspektiv

Falken uppfattar synintryck mer än dubbelt så snabbt som människan

0:57 min

Att falkar har bra syn är väl känt. Nu visar forskning att en falkblick inte bara är detsamma som extremt bra synskärpa utan även att väldigt snabbt kunna uppfatta olika synintryck.

I en ny studie gjord vid Lunds universitet undersöktes hur snabbt ett ljus kunde blinka för att några olika rovfågelarter skulle kunna uppfatta de enskilda blinkningarna.

Bäst i testet var pilgrimsfalken som kunde uppfatta 129 blinkningar per sekund under förutsättning att ljusintensiteten var hög. Det kan jämföras med en människa som kan bara uppfatta maximalt 50-60 blinkningar per sekund.

För pilgrimsfalken handlar det här om en anpassning för att kunna fånga snabbt flygande fåglar i luften - å det gör den genom att i över 350 kilometer i timmen störtdyka ner på sitt tilltänkta byte.

Referens: Potier, S. et al. How fast can raptors see?, Journal of Experimental Biology, 2019. DOI: 10.1242/jeb.209031