Enkät

Unga hbtq-personer mer otrygga än andra unga

2:03 min

Fysisk, psykisk och ekonomisk otrygghet är vanligare hos unga hbtq-personer än bland andra unga. Det visar en enkät som gått ut till 5 000 unga svenskar.

– Jag har upplevt mycket homofobi i förorten. Jag har gått på restaurangen där jag bor i Flemingsberg och de har inte velat laga min mat för att jag är homosexuell, och jag har gått till frisören och en frisör har inte velat klippa mitt hår för att jag är homosexuell, berättar Akbar Abdul Rasul.

Akbar Abdul Rasul är inte ensam om att under stora delar av sitt liv ha känt sig utsatt.

Enligt en ny rapport från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ser fyra av tio unga hbtq-personer mörkt på framtiden. Motsvarande siffra för andra unga är att två av tio.

Resultaten i rapporten bygger på myndighetens nationella ungdomsenkät, som skickats ut till 5 000 slumpmässigt utvalda unga i Sverige mellan 16 och 25 år.

– Vi har fått många signaler från unga hbtq-personer att man lever i en utsatthet och att man många gånger känner att man har sämre villkor än andra unga, säger Lena Nyberg, som är generaldirektör för Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor.

– Och det vi kan se i rapporten är bland annat att unga hbtq-personer upplever sämre trygghet i nästan alla miljöer. Att man gärna vill prata med sina föräldrar eller vuxna men att man avstår från att göra det.

Många unga hbtq-personer upplever mer mobbning, hot, de känner sig mer sexuellt utsatta och utnyttjade, man upplever orättvisor, man upplever sig orättvist behandlad.

– Och det som kanske förvånade mig allra mest är att man dessutom upplevde en större otrygghet vad gäller sin egen ekonomi, säger Lena Nyberg.

Och det här känner Akbar Abdul Rasul igen sig i, som inte har ett jobb trots att han har dubbla examina och talar sex språk.

– Jag har jobbat då och då i olika sammanhang. Jag jobbade på kulturhuset ett tag, tre månader. Jag jobbade som personlig assistent ett tag, jag jobbade med ensamkommande.

– Men det är inget jobb som har lett mig till någon ekonomisk stabilitet, säger Akbar Abdul Rasul.