Fritid

Hockeyförening oroar sig över Malmös ishallars framtid

1:57 min

Malmös stad investerar inte tillräckligt med pengar för att hålla stadens ishallar i gott skick, enligt Limhamn hockeys ordförande.

– Den skulle behöva lite underhåll den här ishallen. Den är lite eftersatt. Det regnar lite in, det är mögel, vi har lite problematik med råttor.

Enligt Johan Frogner, ordförande för Limhamns hockey, dras alla fyra ishallar i Malmö med liknande problem, vilket han säger kommer sig av att de ansvariga i Malmö stad inte är intresserade av att skjuta över tillräckligt med pengar för att ishallarna ska hållas funktionsdugliga.

Från Malmö stads sida känner man dock inte igen den bild av ishallarnas tillstånd som Johan Frogner beskriver. Thomas Sterner, avdelningschef inom fritidsförvaltningen, säger att man gör vad man kan från kommunens sida för att hålla Limhamns ishall i gott skick.

– Enligt min uppfattning pågår det ett löpande arbete med både underhåll och drift och skötsel i ishallen. Och mig veterligen så gör man de löpande åtgärder som behövs för att hålla fastigheten i ett så gott skick det nu går på en 60-årig ishall, säger Thomas Sterner.