snöskotrar och fyrhjulingar

Hård kritik mot förslag till ny terrängkörningslag

2:08 min

Utredningen om ny terrängkörningslag som lämnades över till regeringen i dag får hård kritik av bland andra Lantbrukarnas riksförbund.

LRF hade förväntat sig hårdare regler när det gäller var snöskotrar får framföras för att minska skador på skogsplanteringar och åkermark.
Ida Nyberg är äganderättsjurist vid förbundet:

– Tyvärr ser det här lagförslaget är väldigt likt dagens lagstiftning och därför ser vi inte att det här förslaget kommer att minska de skadorna, säger hon.

Utredningen om ny lagstiftning för exempelvis snöskotrar och fyrhjulingar föreslår inget generellt förbud mot snöskoterkörning utanför skoterleder.

Enligt utredaren Anders Lillienau har det framkommit endast ett svagt stöd för det.

Snöskoterorganisationerna, som befarat att det skulle komma förslag om stora inskränkningar är i dag lättade, säger Peter Granåsen, ordförande i Snofed, Snöskoterägarnas riksförbund:

– Ja det måste jag säga, utan att ha fördjupat mig allt för mycket i det här måste jag säga att vi är tillfreds med utfallet.

Bakgrunden till utredningen är att antalet snöskotrar och fyrhjulingar har mångdubblats sedan den nuvarande terrängkörningslagen kom för cirka 40 år sedan.

I dag finns det omkring 320 000 snöskotrar och mer än 110 000 terränghjulingar i Sverige och det har medfört problem för jord- och skogsbruket och rennäringen bland annat.

Lantbrukarnas riksförbund anser att reglerna i dag är otydliga om var det är tillåtet respektive förbjudet att köra snöskoter, säger Ida Nyberg:

– Det är den här otydligheten som är nyckelproblematiken, som vi ser det.

Utredningen föreslår en fordonsskatt på 180 kronor för snöskotrar och terränghjulingar som ska finansiera utbyggnad av fler allmänna skoterleder, och det finns också förslag att införa ett årligt snöskoterkort för 300 kronor för att få köra på allmänna leder.

Peter Granåsen tror att skoteråkarna accepterar avgifterna, mot bakgrund av vilka stora summor som många lägger ned på snöskotrar och utrustning.

– Jag tror det, en viss protest kanske det blir, men det handlar ju om småpengar i sammanhanget.