Förlossningsvård

Bill Gates skickar svenska barnmorskor till Afrika

1:57 min

Världens största välgörenhetsorganisation, Bill and Melinda Gates Foundation, har gett svenska barnmorskor i uppdrag att lära ut sin kunskap i södra Afrika.

– Jag tycker att det är glädjande att man faktiskt använder den svenska resursbasen och tar vara på den i världen, säger Helena Lindgren, docent vid avdelningen för reproduktiv hälsa på Karolinska institutet.

Hur har de fått inblick i att Sverige har bra barnmorskor?

– Dels så finns det ju statistik, men de har också gjort besök i Sverige och blivit väldigt imponerade av hur man har organiserat vården runt graviditet och barnafödande och tiden efter, säger Helena Lindgren.

Forskare på Karolinska institutet har nu fått ett uppdrag från Bill och Melinda Gates Foundation, som vill förbättra villkoren för kvinnor och barn i framför allt de länder som har sämst betyg när det kommer till överlevnad och hälsa i anslutning till en förlossning.

Under det kommande året ska Karolinska institutet därför skicka barnmorskor till sju länder i södra Afrika, och där bygga upp ett kunskapscentrum och lära ut hur man förlöser barn på ett säkert sätt.

Helena Lindgren har besökt flera av de afrikanska länder som nu ska importera svensk barnmorskeexpertis.

– Många kvinnor föder hemma. En del har en person med sig som kanske har fått en utbildning av en traditionell barnmorska som har hjälpt kvinnor att föda barn tidigare, och de kan vissa saker.

– Men de har inte medicinska färdigheter och läkemedel som man kan behöva om det skulle bli en komplikation. Och sedan är det ju många som föder ensamma och inte har någon som hjälper dem, säger Helena Lindgren.

Helena Lindgren menar att det är av stor vikt att inte bara lära ut hur man förlöser barnen levande, utan också skapa trygghet runt barnafödandet.

– Vi har också en vård där man respekterar de egna besluten. Man har ett bra uppbyggt team runt den födande kvinnan och hennes familj där det inte bara är barnmorskor utan det är förlossningsläkare och barnläkare, sjuksköterskor och annan personal, säger hon.