Många frågor obesvarade

Otydligt hur barnkonventionen ska bli svensk lag

1:55 min
  • FN:s barnkonvention blir den 1 januari 2020 svensk lag, men det är ännu inte helt tydligt vad det kommer att innebära i praktiken för barnen.
  • En pusselbit är den så kallade Barnkonventionsutredningen, som bland annat ska kartlägga hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med rättigheterna i barnkonventionen, som skulle varit klar i november 2019 men som fått ett år till på sig till november 2020.
  • "Det finns verkligen tusen frågor som inte får något svar", säger Elizabeth Englundh som har jobbat med barnrättsfrågor i 20 år – nu senast på Sveriges kommuner och regioner.