Jemenkonflikten

Vapenexporten delar regeringen

2:15 min

Enligt januariöverenskommelsen mellan regeringen, C och L ska man inte godkänna vapenexportaffärer till ickedemokratiska länder som deltar i Jemenkonflikten. Men partierna drar olika slutsatser av vad det innebär.

I punkt 70 i januariöverenskommelsen står att de fyra partiernas principiella inställning är att inte godkänna vapenexportaffärer till icke-demokratiska länder som deltar militärt i Jemenkonflikten.

– Det är ju otroligt viktigt att man kan stoppa vapenexport till länder som befinner sig i krig och Jemen är ju en av de allra största katastroferna just nu när det kommer till mänskligt lidande, så det såg vi som otroligt viktigt, säger Janine Alm Ericson, Miljöpartiets utrikespolitiska talesperson.

Det är myndigheten ISP eller regeringen som beviljar tillstånd för enskilda vapenexportaffärer. ISP har inte fått några nya riktlinjer i och med januariöverenskommelsen och under det gångna året har myndigheten fortsatt att bevilja tillstånd för utförsel av krigsmateriel till Förenade Arabemiraten, Kuwait, Qatar och Jordanien, länder som ingår i den saudi-ledda koalitionen i Jemenkonflikten.

Redan före januariöverenskommelsen fanns regler som säger att Sverige kan godkänna följdleveranser av tidigare ingångna affärer med de aktuella länderna, men att nya vapenaffärer ska avslås. Justitieminister Morgan Johansson säger att punkt 70 är en bekräftelse av de reglerna.

– Så det bekräftar egentligen den hållning som vi haft under en lång tid, men det blir tydlig i förhållande till omvärlden, säger Morgan Johansson.

Men vad är det för vits med att skriva in en punkt som bara bekräftar gällande ordning?

– Det kan vara ganska viktigt för det fall det skulle komma upp ärenden, då ska både omvärlden och de fyra partierna som finns bakom veta hur regeringen hanterar detta. Det är viktigt ibland att bekräfta via avtal hur man ser på saker och ting, säger Morgan Johansson.

Men Miljöpartiets Janine Alm Ericson håller inte med om den tolkningen av punkt 70. Hon tycker inte att Sverige ska leverera några vapen alls till de länderna.

– Miljöpartiet ser inte på punkt 70 som en fortsättning av befintliga regler eftersom den finns med i ett stort avtal mellan fyra partier och därför fortsätter vi att kämpa på för att vapenexporten ska minskas och speciellt till de här krigförande länderna i Jemen.

Janine Alm Ericson säger också att ett antal vapenexportärenden har kommit upp på regeringens bord under det gångna året och att man då avslagit tillstånd till de ickedemokratiska länderna i Jemenkonflikten.

Men på myndighetsnivå beviljas alltså tillstånd till nya följdleveranser.
Linda Åkerström som är ansvarig för nedrustningsfrågor på Svenska Freds är besviken över att vapenexporten fortsätter trots punkt 70 i januariöverenskommelsen.

– Vad ger det för signal att Sverige fortsätter exportera krigsmateriel trots att de här länderna bidrar till den värsta humanitära krisen i världen?, säger Linda Åkerström.