Våld mot kvinnor

Polisen: ”Vision om noll döda i nära relationer”

2:23 min

Polisen genomför just nu en satsning på särskilt utsatta brottsoffer.
I Stockholm har polisen startat Initiativ Gryning med visionen om noll döda kvinnor i nära relationer.

Över landet anställer polisen 350 personer som ska arbeta med särskilt utsatta brottsoffer. I Stockholm pågår Initiativ Gryning där anställs uppåt 90 personer.

– Det är i huvudsak nu civilanställda, det handlar om utredare, tekniker, skrivstöd och annat för att stötta den organisation som finns idag så att hela regionen kan arbeta mot brott i nära relation, sexualbrott och brott mot barn, säger Varg Gyllander som är samordnare för initiativet.

Under 2018 dödades 22 kvinnor av en närstående man. Initiativ Gryning har en nollvision när det gäller såna mord.

Satsningen kostar 70 miljoner per år och ska pågå i minst tio år och tanken är att kunskap och arbetsmetoder ska sätta sig i hela organisationen.

Polisen ska bli bättre på att identifiera potentiella våldsverkare och man vill också förbättra kvalitén på utredningarna som ibland brister när det gäller brott i nära relationer.

– Det är inte alltid att man tar upp förhör video som man ska göra, man tar inte alltid dit tekniker som man ska göra, man spärrar inte av som man bör göra, det finns mängder av åtgärder som en polis ska göra vid ett grovt brott som det har visat sig att när det gäller just brott i nära relationer att det inte alltid fungerar, säger Varg Gyllander.

– Det finns en handbok och metoder som ska användas och vårt arbete inom Initiativ Gryning är att föra ut den här kunskapen och se till att det genomförs och vi kommer att följa upp det, säger Varg Gyllander.

Trots att våld i nära relationer på pappret har prioriterats inom polisen så har brotten inte alltid hanterats som andra grova våldsbrott, säger Varg Gyllander.

– Jag tror att när det gäller brott i nära relation så finns det problematik med själva synen på brottet, att det av vissa uppfattas som att det är en intern historia, en familjehistoria, och det är en helt felaktig tolkning och syn på det här brottet. För det är ett grovt brott, det handlar om mord, misshandel, ibland tortyr. Det ska behandlas som alla andra grova brott inom polisen och i samhället. Och vi måste förändra synen så att det blir på det sättet, säger Varg Gyllander.