LSS-boenden

Nu ska kompetensen hos LSS-personal utredas

2:52 min

Nu vill regeringen få veta vilka kunskaper som personalen har på gruppbostäder. För de vill veta om boendepersonalen kanske behöver mer utbildning.

Organisationen FUB har länge krävt att LSS-personal ska ha bättre utbildning. Eva Borgström jobbar på FUB:
– Vi tycker att det är oerhört glädjande. Äntligen, säger vi!

Okunskap kan öka risken för våld

När personalen har för lite kunskaper om funktionsnedsättningar så ökar risken för hot och våld, säger Eva Borgström:
– Det handlar om att man inte har tillräcklig kunskap om intellektuell funktionsnedsättning och autism. Man saknar kunskap om hur man kommunicerar på det sätt som de boende gör. Och allt det här, när kompetensen brister, så riskerar det ju att leda till den som bor i gruppbostaden och känner att han eller hon inte blir förstådd av personalen kan reagera genom att bli arg eller kanske skada sig själv. Och i värsta fall kan det innebära att personalen tar till våld eller att de hotar. Och det är ju förbjudet att göra det, men risken ökar om personalen inte vet hur de ska utföra sitt arbete på ett riktigt sätt, säger Eva Borgström på FUB.

Ska ge förslag på förbättringar

Regeringen har nu bett myndigheten Socialstyrelsen att ta reda på vad de som jobbar på LSS-boenden har för utbildning. Regeringen vill veta vad personalen kan om de funktionsnedsättningar som de boende har och ifall de vet om hur de ska göra när det blir problem.

Socialstyrelsen ska sen komma med förslag på vad personalen kan behöva lära sig, för att kunna jobba på ett bra sätt med funktionsnedsatta.

Glad för att det ska utredas

Emma Eriksson har en släkting som har autism och utvecklingsstörning och som tidigare har utsatts för hot och våld av personal på ett LSS-boende. Och Klartext frågade Emma Eriksson om hur hon känner nu när det ska undersökas hur LSS-personal kan bli bättre:
– Alltså jag är oerhört glad för att man faktiskt ska göra den här utredningen.
Vad hoppas du att det ska leda till då?
– Jag hoppas att man ska se vilka brister som faktiskt finns därute och att man också kommer fram till vilken utbildning som faktiskt är det som kommer att göra en skillnad för de boende på gruppbostad. Har man inte den kunskap som behövs så blir det tyvärr lätt så att man tar till hot och våld, säger Emma Eriksson till Klartext.

Utredningen ska vara klar den 31 mars år 2021.