Statlig information i tv blir flerårigt forskningsprojekt

2:27 min

Tv-programmet ”Anslagstavlan” blir föremål för ett tre år långt forskningsprojekt. Programmets syfte har varit att både underhålla och fostra, säger forskaren Emil Stiernholm.

Emil Stiernholm är lektor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Malmö universitet. Till P1-programmet ”Godmorgon,världen!” säger han att han ser programmet som en del av det svenska film- och tv-historiska kulturarvet.

”Anslagstavlan” nådde under sin glansperiod - fram till avskaffandet av tv-monopolet under 1990-talet - en stor del av befolkningen genom att det sändes i anknytning till populära program som till exempel ”Lödder” och ”Sportspegeln”.

Programmet är en källa till hur man tänkte kring samhällsinformation under 1970-, 80- och 90-talen, säger Emil Stiernholm.

– Det jag är särskilt intresserad av i mitt forskningsprojekt är det didaktiska anslaget i ”Anslagstavlan”, det fostrande anslaget, att det finns ett slags dubbelt mål med ”Anslagstavlan”, både att underhålla publiken och forma deras uppmärksamhet, men även då att tillhandahålla lättillgänglig information.

Idén att ha ett samhällsinformationsprogram i tv kom från den så kallade informationsutredningen 1969. Behovet av att ge medborgarna information om inte minst vilka rättigheter de hade i välfärdssamhället hade ökat.

För att hålla tv-tittarna intresserade användes såväl humor som kändisar, säger Emil Stiernholm, som i sin inledande forskning har sett att det också fanns kritik mot statlig information i tv.

– Det som är intressant med ”Anslagstavlan” är ju att det införs som ett kryphål för myndighetsinformation i tv. Det var inte helt okontroversiellt. När jag har tittat på arkivhandlingar ser jag ju att det fanns folk som opponerade sig mot att myndigheterna skulle använda Anslagstavlan som kommunikationskanal.