GUATEMALA

Migrationsavtal mellan USA och Guatemala träder i kraft

2:02 min

Ett nytt avtal mellan Guatemala och USA, gällande hanteringen av flyktingar, kan ställa till problem i det fattiga landet.

I veckan trädde avtalet mellan USA och Guatemala, som innebär att det centralamerikanska landet ska ses som ett säkert tredje land att skicka asylsökande till, i kraft. De asylsökande kan vara från exempelvis Mexiko, Honduras och El Salvador.

Guatemala är ett mycket fattigt land, och många ur den egna befolkningen har också sökt sig till USA, men nu ska landet alltså i stället ta emot andra.

För många människor i Guatemala innebär avtalet ett ekonomiskt bakslag.

– Pengarna som kommer från utlandet är Guatemalas största inkomstkälla och har blivit större år för år, säger Leticia Teleguaro, som var arbetsmarknadsminister för något år sedan.

De hemsända pengarna utgör 12-13 procent av BNP och är helt avgörande för många familjer i det mycket fattiga Guatemala.

Avtalet med USA om att dels stoppa de egna i Guatemala från att migrera, och dels välkomna asylsökande från grannländer som till exempel Mexiko, så att de inte söker sig mot USA, kommer att innebära ett ekonomiskt avbräck för många guatemalaner.

Oavsett hur USA ersätter staten Guatemala för att börja hantera asylansökningar, så kommer de enskilda människorna i landet att märka av att mindre pengar kommer hem.

Forskaren i utvecklingsekonomi, Flore Gubert vid Paris Handelshögskola, säger att hemsända pengar har två stora fördelar framför bistånd och bidrag.

– Pengarna kommer oftast just vid rätt tid, just när de behövs, och de når ofta fram direkt de verkligt behövandel, säger hon.

För den amerikanska administrationen handlar avtalet om att få stopp på migranter som kommer söderifrån. EU har ingått i liknande arrangemang med Turkiet, Libyen och Marocko.

Än har dock inga asylsökande från grannländerna förts till Guatemala, sa inrikesministern igår.