Uppåt för centern

Centerpartiet når en ny rekordnivå i Temos senaste opinionsundersökning. Centerpartiet når nu 9,8 procent - partiets högsta siffra på tio år.
Centerns uppgång är statistiskt säkerställd. Samtidigt hamnar folkpartiet för första gången under fyraprocentspärren. Men den nedgången är inte statistiskt säker. Regeringssidan har fortfarande majoritet enligt den senaste Temomätningen som redovisas i Dagens Nyheter.