Döden

Mer information krävs för att korta begravningstiden

2:07 min

Mer samhällsinformation eller en skärpning av begravningslagen är tänkbara åtgärder som nämns.

– Utvecklingen är inte bra, att vi skjuter på tiden mellan dödsfall och begravning. Ser man ur ett etiskt perspektiv så gäller det en avliden människa som får ligga i ett bårhus under en relativt lång tid, säger Ulf Lernéus, förbundsdirektör vid Sveriges begravningsbyråers förbund.

Vad tänker du om att tiden ökar då?

– Det är ju någon form av nedprioritering vid en människas dödsfall, att vi som efterlevande inte tar oss tiden.

Under många år var genomsnittstiden mellan dödsfall och begravning runt två veckor i Sverige. Men för ungefär 20 år sedan hände något och tiden började dra iväg, uppemot tre veckor enligt Ulf Lernéus. I vissa fall dröjde det dessutom avsevärt längre än så.

Efter pådrivningar från Sveriges begravningsbyråers förbund ändrades den svenska begravningslagen för åtta år sedan till 30 dagar.

– Lagstiftningen var ju annorlunda tidigare, då hade man hela 60 dagar på sig, det ändrades 2012, säger Kicki Ylander, kontorschef på begravningsbyrån Fonus i Östersund. Byrån finns i hela landet och tar hand om cirka 30 procent av alla dödsfall.

Vilket ansvar har man som begravningsentreprenör då, att se till att det inte går för lång tid?

– Vi har ansvar att upplysa och berätta om att det är så här det ser ut, med regelverket för begravning.

Så lång genomsnittstid som under 2019, 23,5 dagar har det aldrig tidigare varit i Sverige visar siffror som Ekot tagit del av.

I Norge och Danmark är den lagstadgade gränsen två veckor. Men Ulf Lernéus på Sveriges begravningsbyråers förbund tror i första hand inte på ytterligare en skärpning av den svenska begravningslagen.

– Hellre mer samhällsinformation, vad som egentligen gäller vid ett dödsfall. Och så får vi människor fundera på hur vi prioriterar.