Migration

Dödligheten ökar bland migranter på Medelhavet

2:36 min

Under 2019 har antalet flyktingar och migranter som kommit till Europa fortsatt att sjunka jämfört med åren innan.

Sammantaget i världen minskar dock inte antalet flyktingar och inför det nya året finns nya orosmoln.

EU:s migrationspolitik har under det gångna året varit framgångsrik i att stoppa flyktingar och migranter från att nå Europa. Ungefär 124 000 nådde i år vår kontinent jämfört med tre gånger så många år 2016 eller över en miljon människor år 2015, enligt FN:s migrationsorgan IOM.

Minskningen är till stor del en följd av avtalen med Turkiet respektive Libyen.

För enskilda människor har dock EU-Drapengarna till den libyska kustbevakningen inneburit att de har förts tillbaka till tvångsarbeten, tortyr och död. Dödligheten på Medelhavet har också ökat bland de som försökte ta sig i båtar.

Över 70 miljoner människor är konstaterat på flykt i världen. Över 80 procent är kvar i hemlandet eller i något grannland. I centrala Afrika till exempel har miljontals människor tvingats lämna sina hem undan våld och strider, som ofta handlar om makten över naturresurser som guld, diamanter och mineraler.

Nu i december har striderna intensifierats i nordvästra Syrien i Idlib provinsen och flera hundratusen är redan på flykt. Turkiet, som är grannlandet norr om provinsen, rymmer redan i dag många gånger fler flyktingar än något annat land i världen och den turkiske presidenten Erdogan har upprepade gånger varnat Europa att Idlib kan leda till en ny flyktingvåg.

Tysklands förbundskansler Angela Merkel har redan planerat in att möta Erdogan nu genast in på det nya året.

Än finns ingen gemensam asylpolitik för EU, även om den nya EU-kommissionären för migration, Ylva Johansson, tror sig under våren få till en sådan.

Klimatförändringar har också drivit upp antalet tvångsfördrivna människor i världen. I Somalia till exempel har enligt FN 746 000 människor fått lämna sina hem i år på grund av torka, översvämningar och konflikt - orsaker som väntas driva många på flykt framöver.