Räntor och valutor

Prognosmakare träffar sällan rätt

2:36 min

En ny forskningsrapport visar att analytiker på finansmarknaden har väldigt svårt att göra träffsäkra prognoser för hur valutor och räntor ska förändras på sikt.

– På det stora hela så lyckas de väl inte jättebra. Vi ser att när det gäller växelkurser så är det väldigt svårt att göra något bättre än att säga dagens växelkurs kommer att vara även morgondagens, säger professorn i  nationalekonomi vid Örebro universitet, Pär Österholm.

– Och tittar man på räntorna så är det så att den här väldigt enkla prognosen att dagens värde kommer att bestå, så har det varit en betydligt bättre prognos än vad penningmarknadsaktörerna har gjort.

Forskarna har använt fakta från den så kallade Prosperaundersökningen som görs varje månad för Riksbankens räkning och man har gått tillbaka ända till slutet av 90-talet. Analytikerna har svarat på frågor om hur de tror att den svenska kronan ska utvecklas mot dollarn och euron på kortare och längre sikt. De har också fått frågor om hur den femåriga obligationsräntan och Riksbankens reporänta ska utvecklas.

Det är bara när det gäller hur hög reporäntan kommer att vara på kort sikt, tre månader framåt i tiden, som den genomsnittlige analytikern har lyckats överträffa den prognos som är allra enklast att göra, alltså att man säger att reporäntan inte skulle ha förändrats alls.

– Det kan man väl tänka sig har att göra med det faktum att penningmarknadens aktörer följer Riksbanken ganska noga. Man har lärt sig tolka signalerna därifrån och på kort sikt lönar det sig.

Men när det gäller prognoser för reporäntan på längre sikt, liksom för den femåriga obligationsräntan så lyckas analytikerna sämre. Och att förutspå dollarkursen och eurokursen lyckas analytikerna ungefär lika bra eller lika dåligt som den som gissar att valutorna framöver kommer att ligga på samma nivå som i dag.

Men professor Pär Österholm har förståelse för analytikernas bristande träffsäkerhet i sina prognoser, speciellt när det gäller valutakurserna.
 
– Ja, på en välfungerande marknad så drivs växelkurserna i mångt och mycket av nyheter. Och nyheter kan vi inte prognostisera och då ska man inte lyckas särskilt väl med de här prognoserna, säger han.