tillträder 17 februari

Överstelöjtnant Ulf Hamberg blir ny bataljonschef på Gotland

0:36 min

Överstelöjtnant Ulf Hamberg tar över och blir ny chef för den 181a pansarbataljonen på Gotland.

Han tillträder som bataljonschef den 17 februari.

Vid årsskiftet bytte 18e stridsgruppen namn till 181a pansarbataljonen och från att ha varit underställt Skaraborgs regemente så är man nu en del av regementet P18.