Ny rapport

Unga tror på högre framtida bostadspriser

2:14 min

En ny forskningsrapport visar att det är stor skillnad mellan olika åldersgrupper när det gäller vad man tror om framtida bostadspriser. En av rapportförfattarna, professorn i nationalekonomi vid Örebro universitet, Pär Österholm, förklarar det med olika erfarenheter av bostadsmarknaden.

– Ja, den förklaring som vi tycker verkar rimligast är att de unga under sin vuxentid inte sett så mycket annat kraftigt stigande bostadspriser. Den här undersökningen är ju gjord under en period när bostadspriserna på det stora hela hade varit kraftigt uppåtgående.

Men de äldre?

– De äldre hade ju sett kraschen på 90-talet. Då sjönk ju bostadspriserna ganska påtagligt och sen var det ju ett antal år när priserna inte steg särskilt fort så de äldre har en annan erfarenhet.

Skillnaden mellan olika åldrar är väldigt tydlig om vad de tror om hur höga bostadspriserna ska vara ett år framåt i tiden. Från de äldsta, över 65 år, som tror på lägst prisökning, så ökar prisförväntningarna successivt till dem under 25 år som tror på högst bostadspriser efter ett år.

De data från Konjunkturinstitutet som undersökningen baserar sig på sträcker sig fram till hösten 2017 då det ju inträffade en sättning på bostadsmarknaden. Det kan enligt professor Pär Österholm ha gjort att de unga i dag är lite mer skeptiska till framtida prisökningar.

Men å andra sidan så har ju bostadspriserna återhämtat sig och ligger i dag i stort sett på samma nivå som efter sommaren 2017. Att de unga tror på en snabbare prisökning tror Pär Österholm i sin tur kan bidra till att elda på bostadsmarknaden.

– Ja, det är väl en rimlig slutsats. Tror man att bostadspriserna ska stiga kraftigt så vore det ju nästan dumt att inte vara beredd att bjuda mer.

Men de äldre har ju en annan uppfattning. Har inte de en bromsande och balanserande effekt på bostadsmarknaden?

– I viss mån har de ju det. Men de yngre är ju de som ska in på bostadsmarknaden i betydligt större utsträckning medan de äldre kanske är de som lämnar bostadsmarknaden. Och som säljare påverkar man inte priserna på samma sätt som köpare.

Andra skillnader mellan olika grupper är till exempel att kvinnor tror på högre framtida prisökningar än män och att de som redan äger en bostadsrätt eller villa tror på lägre framtida prisökningar än de som hyr sin bostad.