REKORD PÅ FLERA PUNKTER

2019 blev ett starkt år för bilförsäljning

2:16 min

Branschorganisationen BIL Sweden har nu summerat 2019 och konstaterar att året på flera punkter slagit rekord. Samtidigt blickar man framåt och spår en ökning för laddbara fordon.

– 2019 var ett mycket starkt fordons år det var tredje bästa året för personbilar och lätta lastbilar och ett rekordår för tunga lastbilar. Många pratar om att vi lämnar en högkonjunktur bakom oss och att vi är inne i en lågkonjunktur men så är inte fallet utan vi ser en konjunkturavmattning framåt men 2019 var ett bra fordonsår, säger Jessica Alenius, vice vd på BIL Sweden.

2019 placerar sig som år nummer tre på listan över år då flest bilar registrerats, under året registrerades 355 704 personbilar en ökning på 0,6% från 2018 och december 2019 var den starkaste december månaden någonsin. En av orsakerna till det menar man på Bil Sweden är det nya utsläppsskatten för bilar som infördes vid årsskiftet.

Bil Sweden presenterade även deras framtidsprognos och 2020 väntas inte trumfa föregående år totalt men andelen laddbara bilar väntas öka.

– Vi ser en stark växande trend, redan 2019 ökade antalet  nyregistrerade laddbara bilar med 11,4%. I prognosen för 2020 tror vi andelen kommer vara 30% och 2021 40%, och om tio år 2030 tror vi att andelen kommer vara 80%, säger Jessica Alenius.

– Men då behöver vi styrmedel både vid köp och brukande av fordon, som exempel skulle man kunna göra skillnad på trängselskatt och parkeringsavgifter för laddbara fordon, säger Jessica Alenius.