Sverige

Utrikesfödda får jobb allt snabbare

2:09 min

Integrationen går snabbare i Sverige, visar nya siffror. 2010 tog det sju år innan hälften av flyktingarna och deras anhöriga fick jobb. 2014 tog det bara fyra år.

Abdullah Al sheblak kom till Sverige för fem år sedan och bor i Högsby i Småland. Han startade en egen biltvätt redan efter två och ett halvt år i Sverige.

– Högsby är en liten stad, men eftersom det inte fanns någon biltvätt här tidigare, så får jag många kunder, säger Abdullah Al sheblak.

Från 2008 till 2018 ökade andelen utrikesfödda i Sverige från 14 till 19 procent, enligt statistik från Statistiska centralbyrån (SCB). Ökningen har varit en utmaning för kommunerna.

Arbetslösheten bland utrikesfödda ligger exempelvis på 17 procent, till skillnad från arbetslösheten bland svenskfödda som ligger på fyra procent. Men trots stora utmaningar har etableringstakten ökat de senaste åren, säger Annika Wallenskog, chefsekonom på Sveriges kommuner och regioner (SKR).

– Integrationen går snabbare både beroende på att det finns en brist på arbetskraft, men även att kommunerna har varit duktiga att jobba med sitt integrationsarbete. säger hon.

2010 tog det sju år innan hälften av flyktingarna och deras anhöriga fick jobb. 2014 tog det bara fyra år.

Det finns fördelar med den ökade invandringen, enligt Annika Wallenskog.

– Speciellt i de kommuner som minskar i befolkning i arbetsför ålder. Där kan man fylla på med invandrare som arbetskraft i de kommunerna, säger hon.

Men både ökningen av antalet utrikesfödda och etableringstakten varierar mycket i landet. I Högsby ökade andelen invandrare med 14 procentenheter mellan 2008 och 2018. Det är den största ökningen i hela landet.

Nu börjar det bli resursbrist, enligt kommunstyrelsens ordförande, Stihna Johansson Evertsson, som hoppas att regeringen ska skjuta till mer pengar för invandringen framöver. Men det finns även ekonomiska fördelar för kommunen, säger hon.

– Vi har ju på kort sikt fått in ganska mycket mer skattemedel eftersom vi blev fler innevånare. Det finns fler att slå ut de fasta kostnaderna på, så det har varit positivt, säger hon.