Psykiatrireformen 25 år, vad ledde den till?

8:36 min

Psykiatrireformen var spiken i kistan för de stora mentalsjukhusen. Kommunerna övertog det fulla ansvaret för omhändertagandet av personer med så kallade allvarliga psykiska störningar. Nu skulle gruppen bli samhällsmedborgare precis som alla andra istället för att bo i små samhällen i samhället, avskilda från resten av samhället.