Enligt nationalekonomer

”Sverige illa rustat för fortsatt stor invandring”

0:30 min

Sverige är dåligt rustat för att hantera fortsatt stora invandrarströmmar. Det menar nationalekonomerna Assar Lindbeck och Mats Persson i en artikel på DN Debatt idag.

Enligt ekonomerna krävs reformer av bostadsmarknad, arbetsmarknad, rättsväsende och skola.

De åtgärder som redan vidtagits "förefaller helt otillräckliga" menar Assar Lindbeck och Mats Persson.

"Invandring utan ekonomisk och social integration leder visserligen till ökad bnp, men det sociala priset blir högt. Vi får ett turbulent, segregerat och riskfyllt samhälle", skriver de två.