Mitthögskolan sämst

Mitthögskolan är sämst i landet att locka till sig elever och det speciellt vad gäller lärarutbildnigen. När skolorna startar i höst kommer var femte utbildningsplats att stå tom och rektor Gunnar Svedberg på mitthögskolan säger till dagbladet att man måste ställa in vissa utbildningar.
Färre som söker utbildningarna betyder mindre ekonomiska anslag och det i sin tur betyder att ännu fler utbildningar och kurser måste läggas ner. Men först i september vet man säkert hur det kommer att se ut.