Klimat

I sommar startar stor pilotanläggning för fossilfritt stål

2:40 min

Stålproduktionen orsakar en tiondel av de svenska koldioxidutsläppen. Nu i sommar ska Hybrit-projektets nya pilotanläggning för fossilfritt stål stå klar för drift.

Det är ingen liten pilotanläggning som byggs, snarare en medelstor fabrik, som beräknas kosta 1,7 miljarder kronor.

Bara någon kilometer bort ligger den nuvarande, jättelika masugnen i Luleå som den nya processen ska ersätta om allt går i lås. Masugnen som varje år spyr ut tre miljoner ton koldioxid.

I den nybyggda pilotanläggningen ska Hybritprojektet, som det kallas, testköra den nya processen för att få fram järnet ur malmen utan några utsläpp av koldioxid. Gunilla Hylander är tekniskt ansvarig på plats.

– Vi startar våra försök hösten 2020. År 2024 ska vi vara färdiga med utvecklingssteget i pilotskalan, säger hon.

Idén är att reducera malmen utan att använda kol. Vätgas ska göra jobbet i stället.

De enorma utsläppen av koldioxid idag ska ersättas av vatten är det meningen. I stället för att driva processen med stenkol från andra sidan jorden, ska hemmaproducerad fossilfri el bidra med den energi som behövs för att få fram vätgas i de mängder som erfordras.

Men det är mycket som ska stämma, och enorma investeringar som ska göras, innan masugnen kan stängas.

Men Martin Pei på SSAB, teknisk direktör för projektet, säger att de tror på lönsamhet även om det blir dyrare än konventionellt stål till en början.

– Vi märker idag att fler och fler av SSAB:s kunder som köper stål av oss efterfrågar ett fossilfritt stål. Trots att man är medveten om att produkten initialt kommer att bli dyrare jämfört med konventionellt producerad stål, så finns en vilja att börja använda det, säger han.