Kost

Maten kan vara viktig att tänka på om du vill skaffa barn

2:17 min

Det du äter om du är man kan snabbt påverka kvaliteten på dina spermier, enligt en liten studie från Linköpings universitet.

Men egentligen var det något annat som forskarna ville studera från början, berättar Anita Öst vid institutionen för klinisk och experimentell medicin.

– Vi har visat tidigare att om bananflugepappan äter mycket socker, så blir hans barn lite tjockare. Så vi ville se om det fanns liknande förändringar hos människor, säger hon.

Det började alltså med studier på bananflugor för att ta reda på hur funktionen av en gen kan ändras från en generation till nästa, utan att själva DNA-sekvensen förändras. Det som kallas epigenetiska förändringar.

När forskarna såg att maten som flughannarna åt påverkade kroppskonditionen hos avkomman, designade de även ett matexperiment för människor.

15 unga, ickerökande och normalviktiga män fick äta strikt enligt de nordiska kostrekommendationerna i en vecka, och sedan fortsätta ännu en vecka med det men också lägga till godis och läsk.

Även om forskarna då kunde se vissa förändringar i de molekyler som påverkar de epigenetiska mekanismerna, precis som hos bananflugorna,
så visar resultatet att det finns fler intressanta saker att forska vidare på. Trots att studien är väldigt liten.

– Det var överraskande för oss att vi såg att samtidigt som vi gjorde den här kostförändringen så var det en grupp som ökade sin spermiemotilitet som man kan säga är ett kvalitetsmått på spermierna, säger Anita Öst vid Linköpings universitet.

Forskarna vill nu undersöka om samma molekyler som påverkar de epigenetiska mekanismerna, också kan ligga bakom den ökade spermiekvaliteten.

De är också noga med att säga att de inte vet om det var socker-ätandet under andra veckan som fick spermiekvaliteten att öka, eller den i övrigt hälsosamma kosten.

Referens: Daniel Nätt et al. Human sperm displays rapid responses to diet. PLOS Biology 26 december 2019. DOI: 0.1371/journal.pbio.3000559