Kollektivtrafik

Dåligt bemötande gör att funktionsnedsatta väljer bort buss och tåg

3:10 min

Många med funktionsnedsättning tycker att personalen behandlar dem dåligt när de ska åka buss eller tåg. I alla fall i Västsverige. Det visar en ny undersökning.

Undersökningen har gjorts vid Göteborgs universitet. John Magnus Roos är forskare där:

– Det vi har funnit är att personalen i kollektivtrafiken inte bemöter människor med funktionsnedsättning på ett sätt som de vill. Dels kan det handla om att de inte förstår de speciella behoven som människor har. Att det behöver ta lite längre tid, att man behöver ha lite mer hjälp med saker. Men det kan också handla om att man inte visar tillräcklig respekt för personerna. Att man inte talar till människorna det berör utan att man istället pratar med personliga assistenter eller någon anhörig utan funktionsnedsättning, säger John Magnus Roos.

Bemötandet kan påverkas av stress

Forskarna har frågat personer i kommunerna Kungsbacka och Göteborg i Västsverige om kollektivtrafik. Och 26 procent av de med funktionsnedsättning som svarade var så missnöjda med bemötandet hos personalen att de låter bli att åka med buss eller tåg:

– Så ser vi ju då att det är bemötandet som är det stora problemet och inte att de kommer fram i tid exempelvis, säger John Magnus Roos.

De som sköter kollektivtrafiken då, vad kan de göra för att ändra på det här?
– Det är ju ganska svårt för personer i kollektivtrafiken för de har ju också ett väldigt stressat schema. Att bussar, spårvagnar eller tunnelbana ska komma fram i tid. Det kan ju också göra att de inte riktigt kan stanna upp och hjälpa människor med unika behov när det är för mycket uppstressat, att det ska gå fort allting. Men det som kollektivtrafiken skulle kunna göra är att satsa på att ge personal utbildning i hur människor med funktionsnedsättning vill bli bemötta av personal för att kunna resa med kollektivtrafik som andra, säger John Magnus Roos.

Går att förbättra

Ofta när man ska förändra i kollektivtrafiken handlar det om att bygga om till exempel vägar, eller hållplatser. Och sånt kostar ofta mycket pengar. Men att förändra bemötandet hos personalen behöver inte kosta så mycket, menar John Magnus Roos:
– Här finns det ju faktiskt utrymma att förbättra den service som människor med omfattande funktionsnedsättning får. Och det behöver inte vara jättedyrt om det handlar om att ändra perspektivet hos personalen. Att man visar respekt och att man värnar om sina resenärer, de som använder kolektivtrafik, säger forskaren John Magnus Roos till Klartext.