Skogsbränderna i Australien

Bränderna drabbar boskap och bin

1:54 min

Miljontals djur har drabbats av bränderna i Australien. Inte bara koalor och kängurur drabbas hårt också många boskapsdjur har dött eller skadats i bränderna.

– Vi har förlorat stora delar av vår djurbesättning och det kommer ta år innan vi kan komma tillbaka säger Will Reynolds till News Now. Han har förlorat över hundra kor och kanske så många som tusen får i bränderna i södra New South Wales.

Man vet ännu inte exakt hur många boskapsdjur som har dött eller skadats i de pågående bränderna i Australien. Landets motsvarighet till LRF säger att det kan vara så många som hundratusen kor och dubbelt så många får som har dött så här långt, men man vet inte säkert.

På vissa platser har djuren helt enkelt kvävts av den tjocka och farliga röken från bränderna. En av de platser som drabbats hårt är Kangaroo Island där en tredjedel av ön brinner. Borgmästaren på Kangaroo Island Michael Pengilly berättade för ABC radio att man har fått avliva tiotusentals får som fått brännskador de senaste dagarna.

På Kangaroo Island har också tusentals bisamhällen ödelagts och det är ett hårt slag mot ett projekt att återställa den naturliga bipopulationen i Australien.

Hur många kängurur, koalor och andra vilda djur som dött i bränderna i Australien är omöjligt att säga. På Kangaroo Island finns ett koalabestånd som är hälsosam och stark som nu kan ha halverats säger öns borgmästare.

Många frivilliga jobbar nu dygnet runt med att rädda både vilda och tama djur från skador djuren fått vid bränderna.

– Det är förkrossande att se alla djur som drabbas, säger en av volontärerna, Lorna King till ABC. Hon ingår i en grupp som letar efter skadade djur i delstaten Victoria.

Bland de tretusen av försvarets reservister som nu har kallats in finns tio veterinärer som enbart kommer att hjälpa de redan hundratals veterinärer som jobbar dygnet runt med att hjälpa djuren.