Kultur

Flera förändringar väntar för Sydosten

1:32 min

Kalmar konstmuseum planerar för att förnya Sydosten – den årliga utställningen som är öppen för både proffs och amatörer att söka till.

Hittills har utställningen vartannat år omfattat bildkonst och vartannat år konsthantverk och design, men 2021 planeras för en sammanslagning.

– Vi tror att vi får en större bredd och fler möjligheter att skapa spännande möten. Vi kommer också att använda oss av hela huset så det blir en större utställning och planen är att göra detta vartannat år, säger Camilla Ed som är projektledare på Kalmar konstmuseum.