Sunne

Nu ska Selmas Mårbacka renoveras

1:43 min

Stiftelsen som äger och driver minnesgården har ansökt om 200-250 000 kronor i bidrag för renoveringen hos länsstyrelsen.

Balkongen på Mårbackas östra sida behöver en upprustning, dessutom planeras en utvändig uppfräschning av huset sydväst om huvudbyggnaden, som bland annat inhyser kontor.

Driften av Mårbacka finansieras till största delen av entréavgifter från de cirka 40 000 årliga besökarna på gården. I år får Mårbackastiftelsen dessutom ett driftbidrag på 100 000 kronor från Region Värmland.

– De pengarna betyder väldigt mycket. Det visar dels att Region Värmland tycker att Mårbacka är viktigt, men det är också så att pengarna verkligen behövs. Förhoppningen hos oss är ju självklart att bidraget ska bli årligt återkommande, säger Irene Henriksson, intendent på Mårbacka.