Under tre års tid

Förslag: Fiskebåtar ska övervakas av kameror

2:05 min

Havs- och vattenmyndigheten föreslår nu ett test med kamerabevakning av fiskebåtar under tre års tid. Det handlar också om annan elektronisk övervakning. Målsättningen är att se till att fiskereglerna följs.

– Detta görs för att säkerställa att de fångster som tas upp också är de som förs i land och sedan räknas av från de fastställda kvoterna, säger Niclas Törnell, avdelningschef på myndigheten, till Ekot.

Efter att ha fått i uppdrag av regeringen att utreda frågan föreslår nu Havs- och vattenmyndigheten att kamerabevakning ska testas på fiskebåtar, som bland annat bottentrålar efter fisk, räka och kräfta.

– Det ska testas på någonstans runt 15 fartyg under en knapp treårsperiod, säger Törnell.

Det ska vara frivilligt att vara med och meningen med försöket är att det ska leda till bättre kontroll av fisket och se till att landningsskyldigheten följs, alltså att yrkesfiskarna inte slänger tillbaka fisk i havet som de fångar. Det för att de kvoter som finns inte ska överskridas.

Men just det här är inget stort problem, säger Peter Ronelöv Olsson, ordförande för Sveriges Fiskares Producentorganisation.

– I Sverige tror jag inte att det är något stort problem. Det land som följer detta bäst i Europa är Sverige, säger han till Ekot.

Kritiken från yrkesfiskare handlar också om att detta skulle leda till ett övervakningssamhälle.

– Vem vill jobba under kameraövervakning. Jag tror inte att någon vill det. Jag vill inte ha en kamera över mitt skrivbord. Jag vill inte varje timme jag är på mitt jobb vara kameraövervakad, säger Ronelöv Olsson till Ekot.

Niclas Törnell, på Havs- och vattenmyndigheten, säger att det är viktigt att ta den kritiken på allvar.

– Men samtidigt kan man hantera den insamlade datan på ett sätt som i minsta möjliga mån påverkar den personliga integriteten, säger Törnell.

I testet ska också annan elektronisk övervakning användas, så som sensorer som läser av när olika redskap används och var fiskebåtarna befinner sig.

Det är nu upp till regeringen om försöket ska genomföras eller inte.

"Rapporten har just landat på mitt bord. Nu ska vi analysera innehållet och se över förslagen. Jag hoppas detta leder till en modernare fiskerikontroll samtidigt som integriteten för fiskare skyddas så långt som möjligt", skriver landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) i en kommentar till Ekot.

Ekot rapporterade nyligen om att Danmark blir första land i Europa som inför elektronisk övervakning, bland annat kameraövervakning, i stor skala av fisket. Internationellt har detta testats på flera håll och då bidragit till att kontrollen har blivit bättre, menar Törnell.

– De som är mest positiva till det inom fiske är de som också har personlig erfarenhet av detta, säger han.