Vuxenutbildning

Yrkeshögskolan expanderar i landet

1:53 min

För att göra det lättare för arbetsgivare ute i landet att hitta personal expanderar nu Yrkeshögskolan, YH, och satsar på fler utbildningar på landsbygden.

– Den här förändringen handlar både om en expansion av YH och en spridning i hela landet. Den gör vi eftersom det finns ett behov i arbetslivet av den här typen av kompetens, säger Thomas Persson, generaldirektör för Myndigheten för yrkeshögskolan.

Yrkeshögskolan, YH, erbjuder eftergymnasiala yrkesutbildningar med praktik, som ska leda till jobb. 2017 beslutade riksdagen att Yrkeshögskolan skulle expandera och att antalet årsplatser skulle öka med 45 procent till år 2022. Men nu satsar även Myndigheten för Yrkeshögskolan, MYH, på att sprida utbildningarna till fler orter.

Arbetsgivare över hela landet har till exempel efterfrågat specialistundersköterskor och fastighetstekniker och det här är ett sätt att möta efterfrågan.

–  Yrkeshögskolan ska ju ge kompetens för den arbetsmarknad som finns.
Då blir det en spridning i landet och skillnaden nu är att vi gör det mer än vad vi har gjort tidigare, säger Thomas Persson.

Så samtidigt som det har talats om att att lägga ner Arbetsförmedlingens kontor på flera orter, så expanderar nu Yrkeshögskolan till ett tiotal nya platser som till exempel Sorsele, Arvidsjaur, Avesta och Osby.

– Det innebär ju dels att tillgängligheten för utbildning ökar för den som vill gå. Men det ökar också möjligheterna för företagen att rekrytera den kompetenta arbetskraft som de behöver.

I dag finns de flesta YH-utbildningarna i storstadsregionerna och för att få fler på landsbygden satsar Myndigheten för Yrkeshögskolan på utbildningar som genomförs på flera orter samtidigt eller på distans.

Antalet distansutbildningarna har ökat - i år är var fjärde YH-utbildning en distansutbildning. Men distanselever brukar ha svårare att avsluta sina utbildningar än vanliga studenter.

– Det finns risk med fler distansutbildningar och det är ju att andelen examinerade minskar och det måste man fortsätta att arbeta med, säger Thomas Persson, generaldirektör för Myndigheten för yrkeshögskolan.