GÖTENE

Autistiske mannens läkarintyg dolt i kommunens utredning

5:15 min

Nyligen beslutade socialnämndens arbetsutskott i Götene att neka en ung man personlig assistans. Men tjänstemännens förarbete utelämnade viktig fakta, menar intresseföreningen Götenes funktionshindrade.

Det här handlar om ett läkarutlåtande som stärker bilden av att den här Götenebon behöver mycket hjälp i sin vardag.

Utlåtandet lämnades in till kommunen i god tid, men biståndshandläggaren, Carina Sjögren, skrev ingenting om dess innehåll i sin utredning till politikerna inför deras beslut.

– Anhörig till den som sökt hjälpen har även mailat till politikerna. Så de har tagit del av helheten, säger Carina Sjögren.

Hennes förslag blev att avslå mannens ansökan, en linje som politikerna alltså valde att följa.