Ekonomi

Rekordhög elexport till grannländer

1:57 min

Aldrig tidigare har Sverige exporterat så mycket el till andra länder som under det senaste året. Framför allt Norge och Finland har importerat mer än vanligt.

Det är tack vare en ganska hög elproduktion som Sverige har kunnat exportera el till grannländer som haft problem under det senaste året. I Finland har öppnandet av en ny kärnkraftsreaktor försenats och i Norge har vattenmagasinen varit torrare än vanligt.

Preliminär statistik från den svenska branschorganisationen Energiföretagen visar att nettoexporten från Sverige ökade med omkring 50 procent under 2019 jämfört med året före. Nettoexporten motsvarade därmed drygt 15 procent av den totala produktionen i Sverige.

Vatten- och kärnkraft står fortfarande för större delen av den svenska elen men vindkraftproduktionen ökade med nästan en femtedel och slog nytt rekord under 2019. Vindkraften har goda chanser att fortsätta att öka kraftigt, tror Pernilla Winnhed, vd på Energiföretagen.

– Jag skulle säga att det fortsatt finns en stor potential i vindkraften. Vi har inte haft behov ännu i Sverige att utveckla den havsbaserade vindkraften men det är ju en helt outnyttjad potential.

Det finns också orosmoln för den svenska kraftbalansen. För drygt en vecka sedan stängdes Ringhals 2 och i slutet på året försvinner ännu mer produktion när ytterligare en kärnkraftsreaktor stängs. Pernilla Winnhed på Energiföretagen tror inte att vindkraften kommer vara det enda svaret på vad som ska ersätta reaktorerna som fasas ut.

– Jag tror inte heller att vi kommer se ett kraftslag som ersätter kärnkraften. Jag tror att vi kommer få se en bredd av tekniker där även ny kärnkraft kan ingå, säger Pernilla Winnhed.