Ny statistik ska förebygga

Rekordsiffror för antalet viltolyckor

1:53 min

Antalet viltolyckor i trafiken nådde ett nytt mörkt rekord under 2019. Aldrig tidigare har så många olyckor inträffat i Sverige.

Drygt 65 000 viltolyckor inträffade i riket under 2019. Nästan 4 000 i Östergötland. Med en ny typ av statistisk kartläggning hoppas Viltolycksrådet kunna identifiera drabbade vägsträckors exakta plats.

Syftet är att bättre kunna arbeta med trafikplanering där olyckorna inträffar. Per-Anders Eriksson är polis i Region Öst och jobbar för det Nationella viltolycksrådet.

– Idag bygger vår statistisk på de polisrapporterade olyckorna, där blir inte alltid positionen på en viltolyckan korrekt. Vi ser nu över att använda oss av statistik från jägare ute på olycksplatserna. Det kommer att ge oss bättre underlag i vårat förebyggande arbete.