Den smältande isen i Arktis öppnar nya vägar - för mer olja

7:43 min

I Arktis ska en sjöfartsled längs med sjövägen Nordostpassagen byggas ut. Tanken är att många miljoner mer ton av olja och gas ska transporteras genom Arktis natur.

Nordostpassagen är isfri bara en del av året. I och med klimatförändringarna, så har det väckts förhoppningar, ur ett klimatperspektiv sett på ett något cyniskt vis, om att smältande isar och höjda temperaturer ska leda till att Nordostpassagen utvecklas till en ny större handelsväg mellan marknader i Asien och Europa.

Den ska ge jobb i den arktiska glesbygden.

– Det här är en kortare rutt från Europa till Asien än genom Suezkanalen, säger Olga Bucht, som jobbar för MurmanShelf i Murmansk, ett nätverk för företag i Arktis.

Det finns dock stora risker med transporter genom Arktis känsliga natur. Projektet verkar främst handla om att transportera ännu mer fossila bränslen, fann vår korrespondent Jesper Lindau när han besökte den arktiska staden Murmansk där den ryska sjöleden genom Arktis startar.