RFSL: "Barn upp till 18 år bör få välja könskategori själv inom idrotten"

0:52 min

RFSL och Riksidrottsförbundet höjer en gemensam röst för att barn med transerfarenhet ska känna sig mer välkomna inom idrotten.

  • RFSL och Riksidrottsförbundet skriver idag i ett gemensamt pm att barn med transerfarenhet måste känna sig välkomna inom idrotten. Det är en grupp som idag ofta utesluts ur idrottsrörelsen.
  • RFSL vill att barn upp till 18 år ska få välja sin könskategori själv för att undvika att tvinga in barn i könskategorier de inte känner sig hemma i eller hamna utanför idrotten på grund av sin transerfarenhet.
  • RF :s arbete med nya riktlinjer inom barn- och ungdomsidrott är inte klart ännu så den exakta skrivningen kring könskategorier är inte klar, men RF stämmer in i behovet av ett mer medvetet förhållningssätt till kön och könsindelning inom idrotten.