Yrkesfiskare polisanmäler sportfiskare – hotades och trakasserades

2:25 min

En yrkesfiskare i Karlskrona har blivit utsatt för så pass mycket hot och hat online att han nu valt att polisanmäla ett antal sportfiskare.

De senaste veckorna har debatten kring det så kallade "plaskfisket" blivit allt mer infekterad. Under fredagen valde en yrkesfiskare att polisanmäla de hot och hat han tagit emot. Det handlar bland annat om sabotage av fiskeutrustningen, men även uppmaningar till våld mot yrkesfiskaren.

En som fick nog av den hätska debatten är sportfiskaren Jens Norblad som valde att skriva ett långt inlägg i en fiskegrupp på sociala medier där han manade till sans i debatten.

– Jag har suttit vid sidan av och tänkt till själv och upplevt att i takt med att debatten ökat i styrka så har även de fula angreppen och uppmaningar till att både göra det ena och det andra ökat, säger Jens Norblad.

Plaskfisket innebär att grunda vikar skärmas av med nät och fisken sedan skräms ut mot nätet med hjälp av plaskande. Sportfiskare har beskrivit fisket som en dödsstöt för gäddan i Karlskrona. Yrkesfiskarna menar å sin sida att fisket bara tar upp 10-15 procent av gäddorna i viken.

Ett möte ska hållas under nästa vecka där representanter från såväl yrkesfiskarna som sportfiskarna, samt Länsstyrelsen, ska delta för att skapa en bättre dialog.