Mellanöstern

Omans sultan Qaboos har avlidit

0:31 min

Sultanen av Oman, Qaboos bin Said al-Said, har avlidit efter en längre tids sjukdom.

 Sultanen var 79 år, han hade varken söner eller bröder, och det är därför oklart vem som efterträder honom, och om hans död får några politiska eller andra konsekvenser i Oman, där makten är helt koncenterad till regenten.

Oman har goda relationer både till USA och Iran, vilket är ovanligt för ett arabland.

Sultanen tog makten i oljelandet Oman i en kupp 1970, och var en av de monarker i världen som suttit längst.