Inbördeskrig

Nya försök för att rädda bräcklig vapenvila i Libyen

2:15 min

I Libyen råder sedan igår en tillfällig men bräcklig vapenvila mellan de båda parterna i inbördeskriget. Samtidigt träffas de båda sidorna i Moskva i dag för att diskutera en mer långtgående vapenvila.

Våldet i Libyen minskade kraftigt igår när en tillfällig vapenvila, frammedlad med hjälp av Ryssland och Turkiet, trädde i kraft. Det finns visserligen gott om rapporter om brott mot överenskommelsen men våldsamheterna har ändå minskat betydligt.

Libyen har varit ett enda stort våldsamt kaos sedan diktatorn Moammar Khadaffi dödades 2011. Rivaliserande klaner och religiösa grupper har stridit om makten och sedan 2014 är landet delat mellan två regeringar. En FN-erkänd, islamistledd regering som kontrollerar stora delar av västra Libyen och huvudstaden Tripoli och en regering ledd av krigsherren Khalifa Haftar med säte i öster.

De båda grupperna strider mot varandra och i snart ett år har Haftars styrkor försökt inta huvudstaden Tripoli- något som hittills inte lyckats.
Den utländska inblandningen i inbördeskriget i det oljerika landet är stor.
Nyligen beslutade Turkiet skicka styrkor till Tripoliregeringens stöd som sedan tidigare stöds av b la Italien och Qatar.

Haftars styrkor stöds av Frankrike, Ryssland och flera arabländer som Saudiarabien, Egypten och Förenade arabemiraten. I dag görs försök att få tillstånd en mer varaktig vapenvila då de båda parterna träffas i Moskva, under Rysslands och Turkiets ledning.

Alla försök som hittills gjorts för att få slut på våldet har varit fruktlösa men den senaste veckan har omvärlden mer intensivt engagerat sig i den libyska situationen. Tysklands förbundskansler Angela Merkel har till exempel föreslagit en libysk fredskonferens i Berlin senare i vår.

Att det skulle finnas någon snabb lösning på den djupa krisen i Libyen är föga troligt men att frågan nu kommit upp på stora världsledares agendor sätter ändå en ny press på de libyska ledarna och krigsherrarna som i för många år drivit sin befolkning i ett rikt land mot fattigdom, kriminalitet, våld och desperation.