Sjätte månaden i rad

Arbetslösheten fortsätter öka

1:57 min

Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar att arbetslösheten fortsatte att öka också i december, som blev sjätte månaden i rad med stigande arbetslöshet.

– Vi har ju haft en väldigt god ekonomi under en lång tid men under andra halvan av 2019 så blev den avmattning som nu sker tydlig och arbetslösheten började öka. Den ökade bland ungdomar, bland kvinnor och män, och bland inrikes och utrikes födda, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

Det är konjunkturförsvagningen som är den främsta orsaken till att arbetslösheten stiger, enligt Arbetsförmedlingen. Arbetsgivare har blivit mer försiktiga med att anställa samtidigt som fler personer än tidigare söker jobb.

I slutet av december var 374 000 inskrivna som arbetslösa, det är en ökning med 29 000 på ett år. Arbetslösheten ökade samtidigt från 7,0 till 7,4 procent enligt Arbetsförmedlingens sätt att räkna. Också jämfört med månaden innan stiger arbetslösheten som nu har haft en uppåtgående trend i ett halvår.

Varsel om uppsägning är en konjunkturmätare. Förra året ökade antalet varsel till i snitt drygt 4 000 personer varje månad jämfört med knappt 3 000 år 2017 och 2018. Totalt fick knappt 50 000 personer reda på att de riskerar att bli av med jobbet att jämföra med cirka 35 000 åren innan.

Arbetsförmedlingen själv stod för det största varslet på 4 500 medarbetare i januari men på sista tiden har också företag börjat göra neddragningar av konjunkturskäl. Ett exempel är Setras sågverk i Malå i Västerbotten som nu går från treskift till tvåskift, och 23 personer varslades i december.

– Vi har sett tendenser till det under stora delar av 2019. Flera av våra marknader har visat på en avmattning och då kände vi att vi helt enkelt var tvungna att göra den här åtgärden, säger platschef Marlene Bergström.

Arbetslösheten ökar nu i hela Sverige förutom i Hallands län. En orsak förutom försvagad konjunktur är neddragningarna som skett på subventionerade anställningar, särskilt så kallade extratjänster, säger Arbetsförmedlingens analyschef Annika Sundén.

– Det är subventionerade anställningar som framför allt har riktat sig till utrikes födda kvinnor, och det är klart att det har påverkat deras möjlighet att vara i arbete.

Arbetsförmedlingen tror trots allt att jobben kommer fortsätta bli fler men de växer inte till i samma takt som tidigare.

– Den avmattning som vi har sett under 2019 blir tydlig också under 2020 och 2021, säger Annika Sundén.