FOLK OCH FÖRSVARS RIKSKONFERENS

Hultqvist: ”Vill öka värnplikten och öppna fler regementen”

2:13 min

Försvarsminister Peter Hultqvist ställer sig nu bakom försvarsberedningens förslag om att öka värnplikten och öppna en rad nya flottiljer och regementen.

Det rör sig exempelvis om ett nytt amfibieregemente i Göteborg, ett jägarregemente i Arvidsjaur och en ny flygflottilj i Uppsala. Det framkom vid Folk och försvarskonferens i Sälen i dag.

– Det är rimligt att ge besked på de här punkterna. Åtta tusen värnpliktiga, större armé, regemente i Arvidsjaur, förstärkningar på Gotland, värnpliktsutbildning på Gotland och ett starkare försvar av huvudstadsregionen. Jag tycker att det är viktiga punkter som man i ett sådant här sammanhang faktiskt ska nämna, säger Peter Hultqvist.

Försvarsberedningen föreslog en rad förstärkningar av försvaret i våras, och inför den kommande vårens förhandlingar mellan partierna, om den kommande försvarspropositionen, accepterar nu alltså Peter Hultqvist några av förslagen.

Hultqvist nämner att armén måste bli större, och att styrkorna ska kunna samarbeta, så väl som att Gotland ska stärkas med bland annat luftvärn och artilleri och att en stridsgrupp i Mälardalen ska försvara Stockholmsområdet.

Under dagens diskussion ställde sig en rad försvarspolitiker positiva till innehållet i Hultqvists tal, då det finns en stor enighet om att bygga upp försvaret. Men några, som Kristdemokraternas Mikael Oscarsson, pekade på att Hultqvist verkar vilja dra ner storleken på styrkan i Mälardalen, jämfört med försvarsberedningen.

– Överhuvudtaget så kommer vi att insistera på att det är försvarsberedningens förslag som ska genomföras, både de civila och militära, och att vi ska lägga till de pengar vi har sagt, och inte pruta på det, säger Mikael Oscarsson (KD).

Ett underlag inför vårens förhandlingar är försvarsmaktens analys av försvarsberedningens förslag. I den skjuts flera förslag på framtiden, vilket politiker har ifrågasatt. Men, det beror enbart på missförstånd kring finansieringen, där pengar saknas, menar Överbefälhavaren Micael Bydén.

– Om en signifikant del av finansieringen på kort sikt inte finns där, då måste man titta på tillväxttakt och tempo. Därför skjuter vi delar framåt, säger Micael Bydén.