Förvaltning ger stabila fiskbestånd visar forskning

0:50 min

Fiskförvaltning fungerar, enligt en global analys av världens fiske. Dock är mörkertalet stort.

Nästan hälften av all fisk som fångas i världen kommer från stabila, övervakade bestånd.

Effektiv förvaltning verkar vara huvudorsaken till varför fiskbestånden på flera platser till och med växer, enligt en studie vid universitetet i Washington som publiceras i tidskriften PNAS. 

Studien bygger på data från 880 fiskbestånd från olika områden i världen.

En stor del av fisket som sker i länder som Indien, Indonesien och Kina sker dock fortfarande oövervakat, vilket gör att det är svårt att få en fullständig bild av situationen, enligt forskarna.

Referens: R. Hilborna et al. Effective fisheries management instrumental in improving fish stock status. PNAS. DOI:10.1073/pnas.1909726116