Populära praktiska program

Allt fler ungdomar söker sig till de praktiskt inriktade gymnasieprogrammen. De senaste åren har det varit problem att fylla platserna på de programmen, men nu ser det ut att ha blivit ett trendbrott.
För första gången på länge kan man på vissa yrkesinriktade program glädja sig åt att man har tillräckligt många som söker. Omvårdnadsprogrammet är redan nu fullt och på Handel- och administrationsprogrammet kommer man att få upprätta en väntelista eftersom antalet platser inte räcker.