FOLK OCH FÖRSVAR

Rikspolischefen om ökade skjutningar och sprängdåd

14 min
  • Polisen har bett regeringen om att kunna ta mer hjälp av militären för att hantera grov brottslighet och operation Rimfrost har pågått i två månader.
  • Vad konkret är det för hjälp som militären ska ge polisen och vilken skillnad gör insatserna?
  • Anders Thornberg, rikspolischef, medverkar direkt från Folk och Försvar i Sälen.

Vilken roll ska det civila försvaret spela och vad är de största utmaningarna idag? Camilla Asp, chef avdelningen för krisberedskap och civilt försvar MSB och Malin Dreifaldt, ordförande Frivilliga Försvarsorganisationernas Samarbetskommitté.